Autoschadebedrijf Parein

Ons wagenpark telt 15 recente vervangvoertuigen. Wij kunnen dus, indien nodig, een vervangvoertuig meegeven conform uw te herstellen voertuig en dit zelfs geheel gratis voor verzekeringsschade. Of mits een kleine vergoeding indien de schade niet gedekt wordt door uw polis.