Autoschadebedrijf Parein

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Kim Theuwis 03/755 55 55  verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling of aankoop en voor direct marketing, om u nieuwe producten of diensten aan te bieden, op basis van ons gerechtvaardigd belang op te ondernemen. Indien u niet wil dat wij gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@autoschadebedrijfparein.be. Via dit mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ( Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).