Autoschadebedrijf Parein

Voorwaarden gebruik vervangvoertuig

  1. Indien hij/zij de beschikking krijgt over een vervangvoertuig, geeft men hierbij toestemming aan de verzekeraar om de eventuele vergoeding voor de onbeschikbaarheid van het verzekerde voertuig, waarvan de duur door de expert werd bepaald, te betalen aan de hersteller.
  2. Het is ten strengste verboden te roken in de wagen. Denk aan de personen die na u met deze wagen moeten rijden. Het is tevens verboden goederen te transporteren in de vervangwagen.
  3. De wagen dient bij inlevering te worden vol getankt.
  4. Gelieve het in dezelfde staat af te leveren bij teruggave. Gezien de vele vormen van misbruik waarmee we worden geconfronteerd zien we ons in het geval van het niet respecteren van dit verzoek verplicht om een forfaitair bedrag aan te rekenen van 20EUR (wassen) – 6EUR (stofzuigen).
  5. Huisdieren zijn verboden in de wagen.
  6. Papieren van de wagen zijn eigendom van Autoschadebedrijf Parein, deze blijven dus in de wagen liggen, enkel bij politie controle worden deze gebruikt.
  7. Alle boetes van overtredingen en de gevolgen ervan zijn ten laste van de gebruiker op het moment dat die het voertuig in bruikleen had.
  8. De schade aan het voertuig is verzekerd, mits een vrijstelling van 350 euro exclusief BTW door de klant te betalen.
  9. Indien er zich een ongeval heeft voorgedaan, gelieve asap ons te verwittigen. 24/24u, 7/7d. Laat steeds een proces verbaal opmaken en vul altijd het aanrijdingsformulier in.