Autoschadebedrijf Parein

Voorwaarden gebruik vervangvoertuig

  1. Indien hij/zij de beschikking krijgt over een vervangvoertuig, geeft men hierbij toestemming aan de verzekeraar om de eventuele vergoeding voor de onbeschikbaarheid van het verzekerde voertuig, waarvan de duur door de expert werd bepaald, te betalen aan de hersteller.
  2. Het is ten strengste verboden te roken in de wagen .Huisdieren zijn verboden in de wagen.
  3. Gelieve het voertuig in dezelfde staat als bij ontvangst af te leveren bij teruggave. Bij niet-respecteren van dit verzoek, wordt een een forfaitair bedrag aangerekend van 100 EUR exclusief BTW (121 EUR incl BTW).
  4. Papieren van de wagen zijn eigendom van Autoschadebedrijf Parein, deze blijven dus in de wagen liggen, enkel bij politie controle worden deze gebruikt.
  5. Alle boetes van overtredingen en de gevolgen ervan zijn ten laste van de gebruiker op het moment dat die het voertuig in bruikleen had.
  6. De schade aan het voertuig is verzekerd, mits een vrijstelling van maximum 4000 euro door de klant te betalen.
  7. Indien er zich een ongeval heeft voorgedaan, gelieve asap ons te verwittigen. 24/24u, 7/7d. Laat steeds een proces verbaal opmaken en vul altijd het aanrijdingsformulier in
  8. Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden